اخبار آذر 01

1401/09/05
ديدار عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري با جناب آقاي کريمي مدير عامل کارخانه گچ فارسان درخصوص راه اندازي انجمن خيرين مهارت استان
1401/09/29
وبينار مشترک با مدير عامل.اعضاي هيأت مديره و مديران محترم ستادي وشرکت سهامي بيمه معلم با حضور عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري
1401/09/29
جشنواره آش محلي و اختتاميه نمايشگاه صنايع دستي مورخ 1401/9/29
1401/09/28
جلسه شوراي مهارت شهرستان اردل در تاريخ 1401/9/28
1401/09/24
انعقاد قرارداد بيمه تکميلي شرکت بيمه معلم واداره کل آموزش فني وحرفه اي استان باحضور عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان
1401/09/23
وز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 سومين جلسه هيأت نظارت استان باحضور عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري ومعاونين ورؤساي واحدها و کارشناسان اداره کل روابط عمومي اداره کل آم
1401/09/20
جلسه شوراي مهارت شهرستان کيار با حضور فرماندار و مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
1401/09/18
برگزاري ميز ارتباط مردمي در مراسم نماز جمعه مورخ 1401/9/18 با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
1401/09/17
بازديد عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري در تاريخ 1401/09/17از کارخانه ديجي سان اصفهان
1401/09/15
جلسه شوراي مهارت شهرستان شهرکرد با حضور فرماندار محترم شهرستان ورؤساي ادارات شهرستان و عليرضا کريم‌زاده مديرکل
1401/09/15
ديدار عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري ومعاونين ورؤساي واحدها و کارشناسان اداره کل بافرماندار محترم شهرستان شهرکرد
1401/09/14
تفاهم نامه همکاري آموزشي و مهارتي بين اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان ومرکز کارشناسان قوه قضائيه استان باحضور عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري
1401/09/14
برپايي نمايشگاه به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد باحضور معاونت آموزش و پژوهش اداره کل و همکاران
1401/09/14
برگزاري جلسه کميته تعميرات باحضور عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري
1401/09/13
جلسه شوراي مهارت شهرستان خانميرزا باحضور فرماندار- امام جمعه و مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري
1401/09/12
اولين جشنواره علمي.فرهنگي وهنري با موضوع جواني جمعيت درتاريخ 1401/09/12
1401/09/10
اولين نشست هم انديشي مديران کل استاني تعاون کار و رفاه اجتماعي با حضور وزير محترم واعضاي شوراي معاونين وزارتخانه
1401/09/09
برگزاري نشست کميته کاهش تصدي‌گري دولت با حضور عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري
1401/09/08
تشکيل کميته شوراي آموزشي روستائيان و عشاير باحضور عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري
1401/09/06
وبينار يا موضوع تبصره 18؛طرح محيط واقعي کار
1401/09/06
حضور معاونت محترم آموزش و پژوهش در سامانه الکترونيکي ارتباط مردم با دولت
1401/09/03
افتتاحيه آموزشگاههاي آزاد شهرستان لردگان با حضور عليرضا کريم زاده مدير کل
1401/09/03
ديدار عليرضا کريم زاده مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري با نماينده محترم مردم شهرستان لردگان در مجلس شوراي اسلامي
1401/09/03
نشست خبري مدير کل آموزش فني و حرفه اي با نماينده مردم شهرستان لردگان،خانميرزا و روساي دانشگاهها و ادارات
1401/09/03
جلسه به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني با حضور بانوان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري
1401/09/03
جلسه افتتاحيه دوره تراش سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در قالب تفاهم نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و شرکت ايميدرو
1401/09/02
يازدهمين جلسه شوراي هماهنگي دستگاههاي تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي استان چهار محال و بختياري
1401/09/01
جلسه شوراي برنامه ريزي و بازديد ميداني از پروژه هاي شهرستان و روند پيشرفت فيزيکي ، عمراني-آموزشي و فرهنگي شهرستان بن ب
1401/09/21 10:22:27
بازديد عليرضا کريم‌زاده مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال وبختياري وکارشناسان اداره آموزش و مربيان رشته هاي برق.الکترونيک و ITدر تاريخ 1401/09/17از کارخانه ديجي سان اصفهان

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها