اخبار خرداد 02

1402/03/31 02:41:42
نشست در خصوص طرح نجم
1402/03/30 17:35:57
طرح نجم در مرکز فني و حرفه اي اردل
1402/03/30 17:33:36
اجراي طرح نجم در مرکز خواهران شهرکرد
1402/03/30 17:30:02
اجراي طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/30 17:26:55
اجراي طرح نجم
1402/03/29 12:00:41
اجراي طرح نجم در هفشجان
1402/03/29 11:59:00
طرح نظارت جامع مهارت در شهرستان فلارد
1402/03/29 04:30:55
همگام با سراسر کشور اجراي طرح نجم
1402/03/29 04:28:28
اجراي طرح نجم
1402/03/29 04:25:21
بازديد از مرکز کوهرنگ در راستاي طرح نجم
1402/03/29 04:21:44
مصاحبه با مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان
1402/03/29 04:18:30
بازرسان طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/29 03:33:29
ادامه طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/28 20:08:53
طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/28 19:20:57
بازديد از آموزشگاه هاي آزاد در طرح نجم
1402/03/28 10:46:40
همگام با سراسر کشور اجراي طرح نجم
1402/03/28 07:53:45
طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/28 07:52:40
در راستاي اجراي طرح نجم هم زمان با سراسر کشور
1402/03/28 07:50:23
اجراي طرح نجم
1402/03/27 23:30:01
طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/27 11:31:12
تلاش همکاران در راستاي اجراي طرح نظارت جامع مهارت در استان
1402/03/27 11:28:25
اجراي طرح نظارت جامع مهارت در استان
1402/03/27 11:09:24
در راستاي اجراي طرح نجم
1402/03/27
طرح نجم
1402/03/27 05:31:48
بازديد مدير کل از مرکز فارسان
1402/03/27 01:29:49
اجراي طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/27 01:28:30
طرح نظارت جامع مهارت
1402/03/26 20:50:03
رويداد مهارتي در استان چهارمحال وبختياري
1402/03/26
خدمت با مهارت
1402/03/25 17:33:05
برگزاري جلسه کميته هماهنگي تمهيدات
صفحه 1 از 3  

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها