اخبار تیر 02

1402/04/12 13:13:38
برگزاري شوراي مهارت استان
1402/04/12
اعطاي مجوز TMC به آموزشکده فني و حرفه اي پسران بروجن
1402/04/12
اجراي تفاهم نامه آموزشي راهداري
1402/04/11 07:28:08
سومين جلسه ستاد سنجش
1402/04/09 03:56:33
خدمت با مهارت
1402/04/07 07:42:24
برگزاري کارگروه کاهش تصدي گري دولت
1402/04/07 07:39:08
برگزاري کميته منازل مسکوني
1402/04/06 17:29:50
چهارمين نشست شوراي هماهنگي مديران تابعه وزارت تعاون
1402/04/06 17:26:34
وبينار آموزشي و توجيهي بيست و يکمين دوره مسابقات ملي مهارت
1402/04/06 17:23:24
آيين افتتاحيه طرح تابستانه مهارت
1402/04/05 18:05:57
طرح توانمندسازي و نهضت مهارت آموزي ويژه همکاران
1402/04/05 17:59:50
برگزاري مسابقات قرآني بين همکاران
1402/04/05 17:51:51
برگزاري کميته سلامت اداري
1402/04/04 09:07:36
تاکيد وزير تعاون بر آموزش هاي فني و حرفه اي
1402/04/02 06:38:46
خدمت با مهارت
1402/04/02 06:00:00
اولين مدرسه تابستانه مهارت در شهرستان شهرکرد
1402/04/02 05:56:15
پنجمين جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري
1402/04/01 10:09:16
وزير تعاون در شهرستان بروجن
1402/04/01 10:06:29
حضور وزير تعاون در چهارمحال و بختياري
1402/04/01 09:45:04
دستاوردهاي کارموزان مرکز شهرستان فارسان
1402/04/01 00:14:14
بررسي مشکلات کارآفرينان
صفحه 2 از 2  

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها