اصطلاحات وتعاریف

-آموزش فني و حرفه‌اي:  Techniacl and Vocational Training                                                                                                                                                                              
آموزشي است كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل يا افزايش مهارت ارائه مي‌شود و منجر به كسب گواهينامه مهارت مي‌گردد.
 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای  :  Technical and vocational Training center
فضاي آموزشي شامل كارگاه‌هاي آموزشي، كلاسها، آزمايشگاه، فضاي اداري و امكانات جانبي است كه بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص براي كارگران شاغل و يا ايجاد مهارت در افراد متقاضي كار فاقد مهارت و يا كم مهارت ايجاد شده است و تحت پوشش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اداره مي شود.
 
 مركز تربيت مربي : Instructor Training center                                                                                                                                       
  مركز آموزشي سازمان است كه به منظور تربيت مربي فني- حرفه ‍اي,و يا بازآموزي مربيان مراكز و آموزشگاههاي آزاد استفاده مي‌شود.
 
  آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌اي :  Private Technical and Vocational Training Institute                                                                     
به موسسه آموزشي گفته مي‌شود كه توسط بخش غير دولتي با كسب مجوز از سازمان و در چارچوب آئين نامه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي  مصوب سال 1379 هيئت دولت، راه اندازي شده است و بر اساس برنامه‌هاي درسي و استانداردهاي مهارت- آموزشي مصوب سازمان و تامين عوامل آموزشي واجد شرايط وفق ضوابط نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي اقدام مي‌نمايد
 
كار آموز :           Trainee 
فردي است كه به منظور فراگيري دانش و كسب و ارتقاء مهارت شغلي، در دوره آموزش فني و حرفه‌اي معيني شركت مي‌نمايد.
 
مربی  :         Trainer                                                                                                                 
فردي است كه ضمن احراز شرايط مربيگري، توانايي انتقال دانش فني به كار آموزان، استفاده از تجهيزات كارگاه آموزش و فنآوري و تكنولوژي روز و انجام ارزشيابي طي دوره و پايان دوره را مطابق با استاندارهاي مهارت و آموزشي داشته باشد. طبقه بندي مربيان به صورت: كمك مربي، سرمربي، مربي ارشد و استاد مربي مي‌باشد.
 
 كارگر  ماهر :   Skilled  Worker                                                  
 به فردي كه دوره آموزش فني و حرفه‌اي را در درجات مهارتي طي كرده و بعد از ارحراز شرايط به كسب گواهينامه مهارت نايل شده، كارگر ماهر گفته مي‌شود.
 

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها