اخبار
1398/11/01
طرح مشترک جهاد روشنائي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان بعنوان طرح برتر کشوري شناخته شد
1398/10/29
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و اتاق بازرگاني استان به منظور فراهم سازي ارتباط و گسترش همکاري ها در زمينه آموزش و بازاريابي
1398/10/28 10:37:54
حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در گردهمائي مديران کل ستادي و استاني در منطقه آزاد اروند
1398/10/24 08:16:30
بهره وري بهينه و افزايش کيفيت زندگي با فراگيري حداقل يک مهارت فني و حرفه اي
1398/10/23 10:47:41
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در مرکز ارتباطات سامد به مطالبات مردمي پاسخ داد
1398/10/23 08:08:39
حقوق شهروندي بدون آگاهي و مسئوليت پذيري شهروندان امکان پذير نيست
1398/10/22
نايب رئيس کانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاداداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به عنوان عضو اصلي هيئت مديره انجمن صنفي کارفرمائي انتخاب شد
1398/10/19 09:23:28
توجه به مناطق آسيب پذير و توانمند سازي آنها يک ضرورت است
1398/10/18 13:39:01
سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني نماد مقاومت و ايستادگي در برابر دشمنان و گروه هاي تکفيري بود
1398/10/17
آمادگي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان جهت آموزش به کارگران ساختماني
1398/10/15 10:08:14
توانمند سازي و ايجاد اشتغال براي معتادان در کنترل و پيشگيري از اعتياد مجدد آنها تاثيرگذار است
1398/10/15 10:01:16
کارگاه آموزشي جهت کليه راننده گان استانداري و فرمانداري هاي تابعه در سالن جلسات معاونت عمراني استانداري تشکيل شد
1398/10/14 13:38:54
شرکت مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان و جمعي از کارکنان اداره کل در آئين بزرگداشت سپهبد شهيد سردار قاسم سليماني
1398/10/14
اولين المپياد پوشاک به ميزباني دانشگاه علمي کاربردي پيام و با مشارکت اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان برگزار گرديد
1398/10/11
بازار بورس اگر همراه با آموزشهاي فني و حرفه اي باشد مي توان به عنوان شغل دوم و درآمد اول به آن نگاه کرد
1398/10/10 08:05:19
حماسه 9 دي ماه نماد عزت ،استقلال و بصيرت مردمي
1398/10/09 08:11:25
کارگاه آموزشي براي محلات باز آفريني شهري شهرستان لردگان برگزار شد
1398/10/01 09:26:44
کارگاه آموزشي عامليت صدور سند براي محلات باز آفريني شهري برگزار شد
1398/09/30 10:46:04
دپارتمان صنايع غذائي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان افتتاح شد
1398/09/30 09:32:14
مهارت آموزي و اشتغال از دغدغه هاي جدي سربازان نيروهاي مسلح است
1398/09/30 09:27:09
تقدير و تشکر از رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان سامان
1398/09/30 09:13:57
مهارت آموزي سربازان وظيفه مي تواند موجب اشتغال آنها شود
1398/09/30 09:06:37
اثر بخشي و هم افزائي از وظايف اصلي دستگاههاي وزارت متبوع
1398/09/27 07:50:58
آموزش دسر و حکاکي روي ميوه در سالن همايش اتاق بازرگاني
1398/09/26
دومين مجتمع آموزشي آموزشگاه آزاد در شهرستان لردگان افتتاح شد
1398/09/25
شرط اصلي در تضمين امروز و فرداي دانشجو ميزان برخورداري او از معنويات است
1398/09/24 09:59:24
تاکيد بر رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي مانند معلمان آموزش و پرورش
1398/09/21 11:59:57
اجراي استارتاپ بادام به مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان سامان واگذار گرديد
1398/09/21
بازديد معاونين ارزيابي عملکرد و حراست سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور از اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1398/09/20 08:35:09
اولين کارگاه آموزشي تدوين استانداردهاي رشته جوش در مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 7 هفشجان برگزار شد
صفحه 3 از 77