اخبار اردیبهشت 99

1399/02/28 12:03:49
انعقاد تفاهم نامه همکاري في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با اداره کل امور عشاير استان
1399/02/28 09:59:27
انعقاد تفاهم نامه آموزشي
1399/02/27 13:44:58
افتتاح اولين مرکز کارآموزي بين کارگاهي در شرکت صبا فولاد زاگرس استان
1399/02/25 11:30:16
تفاهم نامه ساخت دستگاه توليد ماسک
1399/02/21 08:31:52
تقدير و تشکر از مدير کل و تمامي همکاران سازمان آموزش فني و حرفه اي استان
1399/02/16 08:19:12
نشست مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان با انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد
1399/02/15 09:08:48
بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از کارگاه توليد ماسک
1399/02/14 09:13:31
برگزاري جلسه هم انديشي مهارت آموزي کارکنان وظيفه فرماندهي انتظامي استان
1399/02/13 14:28:34
توليدات مراکز آموزش فني و حرفه اي استان در طرح فاصله گذاري اجتماعي
1399/02/13 13:47:57
تقدير و تشکر فرماندار شهرستان لردگان از رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان لردگان
1399/02/06 11:20:25
منتخبان استاني مجمع مربيان و کارشناسان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان معرفي شدند

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان