ایده ها و پیشنهادات نوآورانه

◀️ همانگونه که آگاهی دارید بهبود مستمر فرایندهای سازمانی و دستیابی به بهترین راهکار های توسعه مهارت نیازمند ایجاد فضای هم افزایی در سطح ملی و استفاده از خرد جمعی است.
✅ در این راستا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در نظر دارد تا از نظرات٬ ایده ها و پیشنهادات نو آورانه و خلاقیت صاحبنظران درون و برون سازمانی بهره جوید.
✅ مهلت ارسال تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۵
✅ در ضمن به ۳ پیشنهاد ارزنده جوایزی از طرف اداره کل اهدا خواهد شد

راهنمایی نام
راهنمایی نام خانوادگی
راهنمایی کد ملی
راهنمایی متن پیشنهادارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان