روسای مراکز آموزشی

-

سیامک حیدری
رئیس مرکز شهرکرد


  محمدحسن غلامی
رئیس مرکز بروجن

مظفر حیدری
سرپرست مرکز لردگان

 

نبی الله محمدی
رئیس مرکز فارسان

قدرت الله قاسمی
سرپرست مرکز سامان


داوود نظرپور
سرپرست مرکز کوهرنگ

 


معصومه حسین پور
رئیس مرکز کیار


ایوب خدابخشی
سرپرست مرکز هفشجانرئیس مرکز سورشجان خداداد جهانگیری
سرپرست مرکز اردل

 

مهری راستی
رئیس مرکز خواهران شهرکرد
جانعلی حسنی
رئیس مرکز فلارد

 
   

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
ali.karimzadeh1347@gmail.com

ارتباط با حراست کشور

اطلاعیه های سازمان

پیوندها