اخبار اردیبهشت 00

1400/02/29 09:59:39
استفاده از دانش اعضاي هيئت علمي خبره در آموزش هاي فني و حرفه اي
1400/02/29
فعالان حوزه روابط عمومي طلايه داران ارتباطات در پيشبرد اهداف سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
1400/02/29 09:51:14
پيام تبريک مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي
1400/02/28 09:59:21
همکاري بين دستگاه هاي مختلف استان در راستاي بهره وري بيشتر از ظرفيت هاي موجود
1400/02/19 13:45:54
شهرک هاي مهارتي در راستاي توسعه اهداف سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
1400/02/19 12:11:44
تعامل بين بخش تئوري و حوزه علمي در راستاي ورود دانشجويان به بازار کار
1400/02/15 13:35:01
بازديد مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان از مرکز آموزش فني و حرفه اي شلمزار
1400/02/15 13:32:24
توسعه و ترويج آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي گامي جهت کاهش مشکل بيکاري
1400/02/15 13:30:01
تلاش جهت آغاز آموزش خودروهاي ديزلي در شهرستان کيار با مشارکت بخش خصوصي
1400/02/12 11:09:59
پيام تبريک مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان به مناسبت روز معلم
1400/02/07 13:14:56
برگزاري اولين جلسه کميته آموزش در صنايع استان در سال 1400
1400/02/04 08:15:25
برگزاري اولين مجمع عمومي تعاوني مسکن اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
1400/02/04 08:10:43
بازديد از اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در راستاي اجراي پروتکل هاي بهداشتي

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان